Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft te maken met een dynamische omgeving. Binnen het concern van de gemeente Rotterdam zetten ruim 11.000 medewerkers zich in voor een continue verbetering van de stad waar 643.627 mensen wonen. Om omgevingsinvloeden op een juiste wijze te kunnen opvangen, is een flexibele organisatie gewenst. Dit vraagt om een inzet van medewerkers die gebaseerd is op de wisselende opgaven in de stad.

Bekijk interactive