Bereikbare Stad (SFS)

 

OP REIS NAAR DE BEREIKBARE STAD VAN DE TOEKOMST

 

15 MEI 2018

GROOTHANDELSGEBOUW, ROTTERDAM

 

 

View Impression

Sprong naar de Toekomst

Trends en ontwikkelingen in de stad door Thomas Straatemeier (Goudappel Coffeng)

Sprong naar de toekomst, een treffende inleiding over ontwikkelingen en de mobiliteitsopgaven. Gezond, weerbaar, eerlijk, samen en fijn zijn de nieuwe kernbegrippen waar de bereikbare stad van de toekomst aan moet voldoen. En waar de focus uitgaat naar high-tech, zorg juist voor voldoende aandacht voor low-tech oplossingen, zoals de fiets en lopen.

 

Zelfrijdende Stedelingen

De impact van autonoom rijden op de publieke ruimte door Rients Dijkstra (Maxwan architecten)

De zelfrijdende stedeling is nog ver weg, professionals weten niet precies hoe groot de rol en ruimtelijke impact gaan worden van de zelfrijdende auto in het stedelijk gebied. Door middel van mooie impressies werd duidelijk dat de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van straten fors verbeterd doordat auto’s een hele andere verschijningsvorm krijgen en parkeren op straat straks tot het verleden behoort.

 

Radicaal kiezen

Radicale keuzes voor de bereikbare stad van de toekomst door Pepijn van Wijmen (APPM)

Radicaal kiezen en doen, dat waren de kernbegrippen. Ons verkeer- en vervoersysteem is niet ingericht op de enorme groei in mobiliteit die zich de komende jaren in stedelijke gebieden manifesteert. Om de stad in beweging te houden is focus en zijn scherpe keuzes nodig. Door nu de handschoen op te pakken en aan de slag te gaan, ook met op het eerste gezicht minder populaire maatregelen, kunnen we het verschil maken!

 

Slim Verkeersmanagement

Slim verkeersmanagement maakt de stad flexibel met Technolution | gemeente Rotterdam

Inspiratie en ervaringen uit Kopenhagen zijn een prachtig voorbeeld voor Nederlandse steden. Kopenhagen heeft als doel gesteld om in 2025 CO2 neutraal te zijn.  Slim verkeersmanagement is belangrijk om dit doel te bereiken. ”Het slimme zit hem niet in de techniek maar in de toepassing die aansluit bij de gebruikers”, aldus Paul van Koningsbruggen van Technolution. Ontdekken welke oplossingen werken is een continue flexibel proces van uitproberen en evalueren samen met de mensen op straat. Michel Mostert van de gemeente Rotterdam liet zien hoe ze op diverse locaties zijn begonnen met slimme technieken om fietsers voorrang te geven en het verkeer slim te verdelen over het wegennet. Rotterdam, make it happen!

 

Gedragsverandering in de Stad

De gedragsveranderaar in de stad met Dijksterhuis & van Baaren

Gedrag en gedragsverandering van mensen is essentieel in de mobiliteitstransitie. Tijdens de sessie werden deelnemers meegenomen naar het nieuwe realistische mensbeeld. In de stad van de toekomst moeten we ons meer verdiepen in het doelgedrag van onze reizigers.  ”Gedragsproblemen voorkomen is beter dan oplossen”, aldus Ruud van Breda van Dijksterhuis & van Baaren.

 

Hoe de Deelfiets de Stad Verandert

Met Donkey Republic | Mobike | gemeente Rotterdam | The New Drive

De oranje-zwarte en oranje-grijze deelfietsen van Donkey Republic en Mobike stonden keurig in een rij klaar om Rotterdam per deelfiets te gaan ervaren. Onderweg waren er een aantal korte pitches over de evolutie van de deelfiets, hoe Rotterdam nu optreedt als deelfietsmarktmeester, over deelfietsen als MaaS-dienst en over de enorme potentie van deelfietsparkeren in (stations)stallingen. De conclusie laat zich raden: nog betere deelfietsen horen er helemaal bij in de bereikbare stad van de toekomst!

 

Hoe de voetganger de openbare ruimte gaat veroveren

Met CROW | ministerie van IenW | Wandelnet

In het geweld van alle innovatieve vervoersmiddelen moeten we niet vergeten dat elke reis op z’n minst voor een deel te voet wordt afgelegd. In deze sessie ontvingen we veel mooie bijdragen over hoe de voetganger de openbare ruimte kan veroveren, of beter heroveren. Een coalitie van Wandelnet, CROW en het ministerie van IenW werkt aan een platform voor lopen. Inzet is om beleid te ontwikkelen vanuit de thema’s mobiliteit, gezondheid en recreatie. Meer ruimte voor lopen! 

 

Excursie Rotterdam Centraal

Met NS | ProRail

De excursie naar het prachtige station Rotterdam Centraal leverde smeuïge anekdotes en mooie inzichten op. De komst van de Eurostar naar Nederland laat zien dat grensoverschrijdend treinverkeer (van en naar een land buiten het Schengen gebied) anno 2018 geen eenvoudige opgave is. Het inzicht dat blijft hangen is dat de kritische succesfactor voor de realisatie, de persoonlijke chemie was tussen de betrokkenen vanuit het ministerie, de gemeente, ProRail en NS. Daar moeten we bij dit soort majeure projecten meer op sturen!

 

Maaskaart.nl

MaaS van planners en services naar wielen op de kaart met MaaSkaart.nl

Het kleinste tafeltje van de dag, maar met grote impact op het mobiliteitslandschap de komende jaren. De ‘MaaSkaart-tafel’. Er is een aantal interessante gesprekken gevoerd, met opvallend veel overeenstemming. Meer vervoerders verbinden op het gebied van data. Standaardisatie van data. Meer focus op de werkgevers. En het aantal deelsystemen dat veel en veel groter moeten worden. Leuke, frisse en mooie ideeën voor de nabije toekomst.

 

Zero Emissie Bus

 

Zero-emissie bus als schakel in de energietransitie met RET | gemeente Rotterdam | Stedin

Deelnemers werden meegenomen in de uitdagingen bij de transitie naar zero emissie OV. De partners lieten zien dat het simpel vervangen van een bus voor een nieuwe bus, zoals dat jaren is gegaan niet meer op gaat. Uitdagingen als inpassing van laadinfra in de openbare ruimte, voldoende stroom, netbalancering en lokale energie opwekking zijn de onderwerpen waar partijen elkaar moeten vinden. In Rotterdam is dat gelukt!

De bereikbaarheidsstrategie van Rotterdam voor 2040

met Goudappel Coffeng | gemeente Rotterdam

Na een korte pitch over de OV-visie van Rotterdam ontstonden mooie gesprekken over hoe de visie verder te brengen. In de visie staan de opgaven van de stad centraal: ruimtelijk-economische ontwikkelingen, een fijne plek om te zijn, een inclusieve samenleving. Maar is Rotterdam met de nieuwe OV-visie 2040 klaar voor de toekomst? De koppeling aan alternatieve bekostingsmogelijkheden, gedragsverandering: hoe krijg je Rotterdammers uit de auto? en ontsluiting van know-how en expertise uit de regio bieden aanknopingspunten bij de uitwerking!

Slider 1